Heim

Utvikling av web sider Utvikler nettsider basert på publiserings verktøyet Wordpress. Dette er en løsning som enkelt gjør det mulig for firma og privatpersoner å tilføye innhold på egen hånd. Kun en kort introduksjon er nødvendig så er kunden i gang på egenhånd. Prosjekter så langt er: Office-Tips.no Office-Tips.net iSolen.no Klypetussen.no crisp.no   Å flere